Viso knygų: 45
  el. paštaskodas
  2. Baigiamojo darbo struktūros parametrai
  2.1. Santrauka
  2.2. Sąvokų žodynėlis
  2.3. Lentelių sąrašas
  2.4. Paveikslų sąrašas
  2.5. Trumpiniai
  2.6. Turinys
  2.7. Įvadas
  2.7.1. Tyrimo aktualumas
  2.7.2. Tyrimo naujumas
  2.7.3. Tyrimo problema
  2.7.4. Tyrimo objektas
  2.7.5. Tyrimo tikslas
  2.7.6. Tyrimo uždaviniai
  2.7.7. Tyrimo metodai
  2.7.8. Sąvokų operacionalizacija ir hipotezės
  2.7.9. Reikšminiai žodžiai
  2.7.10. Darbe pademonstruotos profesinės kompetencijos
  2.8. Mokslo šaltinių analizė
  2.8.1. Teorinės baigiamojo darbo dalies koncepcija
  2.8.2. Teorinės baigiamojo darbo dalies struktūra
  2.8.3. Teorinės baigiamojo darbo dalies pateikimas
  2.9. Tyrimo metodologija
  2.9.1. Tyrimo procesas
  2.9.2. Tyrimo etika
  2.9.3. Tyrimo imtis
  2.9.4. Tyrimo metodai
  2.9.5. Tyrimo instrumentas
  2.10. Tyrimo rezultatai ir jų aptarimas
  2.11. Išvados
  2.12. Rekomendacijos
  2.13. Literatūra
  2.14. Priedai
  3. Baigiamojo darbo apiforminimas
  4. Baigiamojo darbo rengimo strategija
  5. Baigiamojo darbo pristatymas žodžiu
  Literatūra
  1 Priedas

  Baigiamojo darbo rengimo metodologija