Viso knygų: 45
  el. paštaskodas
  1.3. Audiovizualinės komunikacijos raida ir vieta kultūroje
  1.4. Audiovizualinių komunikacijos priemonių technologinė raida
  1.5. Radijo ir televizijos raida
  1.6. Televizija – pagrindinė audiovizualinė komunikacijos priemonė
  Literatūros ir kitų informacijos šaltinių sąrašas
  2 skyrius. Audiovizualinių projektų vadybos teoriniai pagrindai
  2.1. Projekto samprata
  2.2. Kultūros projektai ir jų tipai
  2.3. Audiovizualinių projektų samprata ir ypatybės
  2.4. Audiovizualinių projektų finansavimo būdai
  2.5. Audiovizualinių projektų tipai
  2.6. Audiovizualinio projekto koncepcija kaip sėkmės prielaida
  2.7. Media rinka
  2.8. Marketingo strategijos media rinkoje
  2.9. Audiovizualinio projekto gamybos procesas
  2.10. Projekto finansinis planas ir jo vertinimo kriterijai
  2.11. Projekto rizikos ir jų vertinimas
  2.12. Socialinė ir ekonominė projekto ekspertizė, jos pagrindinės nuostatos
  2.13.Teisiniai audiovizualinių projektų gamybos pagrindai
  2.14. Autorinių teisių taikymo audiovizualiniuose projektuose savitumai
  2.15. Audiovizualinių projektų sutarčių sudarymo praktika
  Literatūros ir kitų informacijos šaltinių sąrašas
  3 skyrius. Audiovizualinių projektų vadybos praktika
  3.1. Audiovizualinių projektų realizavimo etapai ir jų uždaviniai
  3.2. Kūrybinis projekto planas. Nuo idėjos iki scenarijaus
  3.3. Projekto finansavimo galimybės ir jo paieška
  3.4. Projekto pristatymo formos ir būdai
  3.5. Scenarijaus parengimas gamybai
  3.6. Projekto veikėjų ir aktorių atranka
  3.7. Kūrybinės grupės formavimas
  3.8. Gamybinis kalendorinis planas
  3.9. Projekto biudžeto parengimas
  3.10. Projekto biudžeto parengimo etapai
  3.11. Gamybinio etapo vadybos uždaviniai
  3.12. Filmavimo proceso organizavimas
  3.13. Filmavimo proceso technologiniai aspektai
  3.14. Technologinė filmavimo įranga
  3.15. Filmavimo proceso kūrybiniai aspektai
  3.16. Vadybiniai baigiamojo projekto etapo uždaviniai
  3.17. Projekto vadovo uždaviniai montažo metu
  3.18. Kūrybiniai vaizdo montažo būdai ir technologijos
  3.19. Garso montažo technologiniai ir kūrybiniai aspektai
  3.20. Audiovizualinės produkcijos formatai ir jų standartai
  3.21. Projekto užbaigimo etapas. Ataskaitinės dokumentacijos parengimas
  3.22. Audiovizualinės produkcijos pristatymas media rinkoje
  3.23. Audiovizualinės produkcijos pristatymas internete
  Literatūros ir kitų informacijos šaltinių sąrašas
  Priedai

  Audiovizualinių projektų vadyba