Viso knygų: 45
  el. paštaskodas
  3.3. Baigiamojo darbo anotacija lietuvių ir užsienio kalbomis
  3.4. Baigiamojo darbo turinys
  3.5. Įvadas
  3.6. Tiriamoji dalis
  3.7. Projektinė dalis
  3.8. Išvados
  3.9. Darbe naudotų informacijos šaltinių sąrašas
  3.10. Priedai
  4. Baigiamojo darbo apipavidalinimas
  4.1. Teksto skirstymas ir spausdinimas
  4.2. Antraštinis lapas
  4.3. Baigiamojo darbo turinys
  4.4. Lentelės, paveikslai, grafikai, brėžiniai
  4.5. Baigiamajame darbe naudoti informacijos šaltiniai
  4.6. Priedų įforminimo tvarka
  5. Baigiamojo darbo gynimas ir vertinimas
  5.1. Baigiamųjų darbų gynimo organizavimas
  5.2. Baigiamųjų darbų vertinimas
  5.3. Etiniai baigiamųjų darbų rengimo reikalavimai
  Informacijos šaltinių sąrašas
  Priedai
  1 Priedas
  2 Priedas
  3 Priedas
  4 Priedas
  5 Priedas
  6 Priedas
  7 Priedas
  8 Priedas
  9 Priedas
  10 Priedas

  Metodiniai nurodymai baigiamajam darbui rengti kraštovaizdžio dizainas studijų programos studentams bei jų vadovams