Viso knygų: 41
  el. paštaskodas
  1. AutoCAD darbo aplinka
  1.1. AutoCAD programos paleidimas, lango struktūra
  1.2. Meniu juosta
  1.3. Komandų įvedimo būdai
  1.4. Komandinė eilutė
  1.5. Sluoksnių tvarkymas
  1.6. Brėžinio parametrų nustatymas
  1.7. Koordinačių sistema
  1.8. Objektų trauka
  1.9. Brėžinio išsaugojimas, trafareto failo sukūrimas
  2. Dvimačių grafinių objektų braižymas ir redagavimas
  2.1. Pagrindinės grafinių objektų braižymo komandos
  2.2. Pagrindinės grafinių objektų redagavimo komandos
  2.3. Matmenų žymėjimas
  2.4. Techninio kontūro braižymas
  3. Trimačiai objektai
  3.1. Koordinačių sistema 3D erdvėje
  3.2. Tipiški trimačiai objektai
  3.3. Modeliavimas 3D erdvėje
  Praktinių darbų užduotys
  Literatūra

  Kompiuterizuotos projektavimo sistemos