Viso knygų: 45
  el. paštaskodas
  Raidžių junginių tarimas
  Skiemens ilgumas ir trumpumas
  Žodžių kirčiavimas
  Užduotys
  MORFOLOGIJA
  VEIKSMAŽODIS
  Asmenuotės
  Tiesioginės nuosakos veikiamosios rūšies esamasis laikas
  Esamojo laiko liepiamoji nuosaka
  Neveikiamoji rūšis
  Netaisyklingo veiksmažodžio esse –būti asmenavimas
  Užduotys
  DAIKTAVARDIS ir BŪDVARDIS
  Daiktavardžio antroji linksniuotė
  Linksniuotės
  Daiktavardžio pirmoji linksniuotė
  Nederinamasis pažyminys
  Žodžių tvarka sakinyje
  Užduotys
  Daiktavardžio antroji linksniuotė
  Užduotys
  BŪDVARDIS
  Užduotys
  Daiktavardžio trečioji linksniuotė
  Priebalsinis linksniavimo tipas
  Užduotys
  Balsinis linksniavimo tipas
  Užduotys
  Mišrusis linksniavimo tipas
  Užduotys
  Būdvardžio III linksniuotė (II grupės būdvardžiai)
  Užduotys
  Daiktavardžio ketvirtoji linksniuotė
  Užduotys
  Daiktavardžio penktoji linksniuotė
  Užduotys
  Būdvardžių laipsniavimas
  Užduotys
  PRIEVEIKSMIS
  Prieveiksmių laipsniavimas
  Užduotys
  SKAITVARDIS
  Užduotys
  PRIELINKSNIAI
  Užduotys
  LIETUVIŲ - LOTYNŲ KALBŲ ŽODYNAS
  PRIEDAI
  Vaistinių augalų ir jų ekstraktų farmakologiniai pavadinimai
  Lotynų kalbos žodynas kosmetologijos krypties studijoms
  Lotynų kalbos žodynas reabilitacijos krypties studijoms
  Lotynų kalbos žodynas burnos priežiūros krypties studijoms
  Gaudeámus ígitur
  LITERATŪRA

  Lingua Latina Medica