Viso knygų: 45
  el. paštaskodas
  1.4. Matavimo paklaidos
  2. Metrologinių matavimų apdorojimas
  2.1. Atsitiktinės paklaidos
  2.2. Statistinis matavimo duomenų nustatymas (empirinis skirstinio dėsnis)
  2.3. Matavimo klaidų skirstinio funkcijos
  2.4. Normalusis skirstinio dėsnis. (Gauso dėsnis)
  2.4.1. Praktinio darbo užduotys
  2.5. Tolygusis paklaidų skirstinys
  2.5.1. Praktinio darbo užduotys
  2.6. Atsitiktinių paklaidų skirstinio parametrai (atsitiktinių paklaidų skaitinės charakteristikos)
  2.6.1. Praktinio darbo užduotys
  2.7. Parametrų įverčių nustatymo metodai
  2.8. Atsitiktinio dydžio x dispersijos įvertis
  2.9. Skirstinio parametrų pasikliautinieji intervalai
  2.9.1. Praktinio darbo užduotys
  2.10. Atsitiktinių dydžių koreliacija. Regresijos lygtis
  2.10.1. Praktinio darbo užduotis
  2.11. Išmatuotų dydžių funkcijų tikslumo įvertinimas
  2.12. Funkcijų svorių skaičiavimas
  2.12.1. Praktinio darbo užduotis
  2.13. Matavimo rezultato, kurio svoris lygus vienetui, standartinio nuokrypio įverčio m0 skaičiavimas
  2.14. Vieno dydžio vienodo tikslumo matavimų rezultatų apdorojimas
  2.15. Vieno dydžio nevienodo tikslumo matavimų rezultatų apdorojimas
  2.16. Rezultatų tikslumo įvertinimas pagal dvigubų matavimų skirtumus
  2.16.1. Praktinio darbo užduotys
  3. Geodezinių matavimų apdorojimas
  3.1. Geodezinių tinklų išlyginimo principai
  3.2. Mažiausiųjų kvadratų metodo esmė
  3.3. Geodezinių tinklų išlyginimas mažiausiųjų kvadratų metodu
  3.4. Geodezinių tinklų išlyginimas matricomis mažiausių kvadratų metodu taikant parametrus
  3.4.1. Praktinio darbo užduotys
  3.5. Geodezinių tinklų išlyginimas mažiausiųjų kvadratų metodu taikant korelatas
  3.5.1. Praktinio darbo užduotys
  Apibendrinimas
  Literatūra
  Priedai
  1 priedas
  2 priedas
  3 priedas
  4 priedas
  5 priedas

  Metrologinių ir geodezinių matavimų apdorojimas: teorija ir praktikumai