Viso knygų: 45
  el. paštaskodas
  2. Personalo vaidmuo ir aplinka
  Politinė aplinka
  Ekonominė aplinka
  3. Personalo valdymo subjektai
  4. Personalo valdymo politikos ir strategijos aspektai
  5. Personalo veiklos ir poreikių planavimas
  5.1. Darbų analizė
  5.2. Personalo veiklos ir poreikių planavimas
  Praktinė užduotis „Personalo poreikio ir veiklos planavimas“
  6. Darbas su personalu
  6.1. Personalo paieška ir verbavimas
  6.2. Personalo atranka
  6.3. Personalo įdarbinimas
  6.4. Personalo adaptavimas
  6.5. Personalo mokymas
  6.6. Personalo vertinimas
  6.7. Personalo atleidimas
  Praktinė užduotis „Darbas su personalu“
  7. Darbo santykių valdymas. Darbo ir kolektyvinės sutartys
  7.1. Darbo sutarties samprata, sutarčių terminai
  7.2 Kolektyvinė sutartis. Įmonės kolektyvinės sutarties samprata ir funkcijos.
  8. Personalo karjeros valdymas
  9. Vadovavimo stiliaus taikymo aspektai
  9.1. Intelekto įtaka valdymui
  9.2 Vadovavimo stiliai
  Praktinė užduotis „Vadovavimo teorijų analizė“
  10. Motyvavimo svarba personalo valdyme. Motyvacijos teorijos
  10.1. Poreikiai ir lūkesčiai - motyvacijos pagrindas
  10.2. Teisingumo teorija
  10.3. Teorija X ir teorija Y
  10.4. Poreikių hierarchijos teorija
  10.5. Akivaizdžių poreikių teorija.
  10.6. Dviejų veiksnių motyvacijos teorija
  10.7. Trijų veiksnių poreikių teorija
  10.8. Tikslų iškėlimo teorija
  Praktinė užduotis „Motyvacijos teorijų taikymas“
  11. Pasitarimų ir susirinkimų organizavimas
  Pasitarimai
  Praktinė užduotis „.Pasitarimų ir susirinkimų organizavimas“
  Literatūra

  Personalo valdymas