Viso knygų: 41
  el. paštaskodas
  1. Bendrieji reikalavimai
  2. Vartojamos sąvokos
  3. Kolegijos bazėje atliekamų praktikų organizavimo tvarka
  4. Organizacijų bazėje atliekamų praktikų organizavimo tvarka
  4.1. Praktikų grafikų sudarymas
  4.2. Sutarčių rengimas
  4.3. Instruktavimas
  4.4. Sutarčių registravimas ir įsakymo rengimas
  4.5. Praktikų atlikimo kontrolė
  4.6. Praktikų ataskaitų struktūra ir saugojimas
  5. Praktikų vertinimas
  6. Praktikų užsienyje organizavimas
  7. Teisės ir pareigos
  8. Dokumentai ir priedai
  9. Baigiamosios nuostatos
  Priedai
  1 priedas
  2 priedas
  3 priedas
  4 priedas
  5 priedas

  Praktikų organizavimo ir vertinimo tvarkos aprašas