Viso knygų: 45
  el. paštaskodas
  2.2. Mokymo (-si) turinio rengimas, jo modifikavimas ir adaptavimas
  2.3. Mokymo (-si) strategijų taikymas tenkinant specialiuosius ugdymosi poreikius
  2.4. Bendravimas ir bendradarbiavimas su ugdymo proceso dalyviais bei ugdymo institucijomis
  2.5. Vertybinės nuostatos ir saugios mokymo (-si) aplinkos sudarymas SUP turintiems moksleiviams
  3. Užduotys studentams
  3.1. Praktinės užduotys studentams
  Praktinis darbas Nr.1.
  Praktinis darbas Nr.2.
  Praktinis darbas Nr.3.
  Praktinis darbas Nr.4.
  Praktinis darbas Nr.5.
  Praktinis darbas Nr.6.
  Praktinis darbas Nr.7.
  Praktinis darbas Nr.8.
  Praktinis darbas Nr.9.
  Praktinis darbas Nr.10.
  3.2. Savarankiškų darbų užduotys
  Savarankiškas darbas Nr.1.
  Savarankiškas darbas Nr.2.
  Savarankiškas darbas Nr.3.
  Savarankiškas darbas Nr.4.
  Savarankiškas darbas Nr.5.
  Savarankiškas darbas Nr.6.
  Savarankiškas darbas Nr.7.
  Savarankiškas darbas Nr.8.
  Savarankiškas darbas Nr.9.
  Savarankiškas darbas Nr.10.
  Savarankiškas darbas Nr.11.
  Literatūros sąrašas
  Sąvokų žodynėlis
  Santrauka
  Savikontrolės klausimų atsakymai

  Specialiojo ugdymo ypatumai bendrojo lavinimo mokykloje