Viso knygų: 45
  el. paštaskodas
  1.3.4. Autorių nuorodos ir citatos
  1.3.5. Informacijos šaltinių sąrašo sudarymas
  1.3.6. Priedų įforminimo tvarka
  1.3.7. Grafinės dalies apipavidalinimo reikalavimai
  1.4. Etiniai studijų darbų rengimo reikalavimai
  2. Kursinių darbų rengimas
  2.1. Kursinio darbo paskirtis
  2.2. Reikalavimai ir rekomendacijos atskiroms kursinių darbų dalims
  2.3. Kursinio darbo pristatymas ir gynimas
  3. Baigiamųjų darbų rengimo reikalavimai
  3.1. Pasirengimas baigiamajam darbui
  3.1.1. Baigiamojo darbo paskirtis
  3.1.2. Baigiamojo darbo temos formulavimas
  3.1.3. Baigiamojo darbo rengimo bendrosios nuostatos
  3.1.4. Temos aktualumo ir tyrimo problemos formulavimas
  3.1.5. Tyrimo tikslo (ir hipotezės), uždavinių formulavimas
  3.2. Baigiamojo darbo struktūra ir rekomendacijos atskiroms dalims
  3.3. Baigiamųjų darbų gynimas ir vertinimas
  3.3.1. Baigiamųjų darbų rengimo ir gynimo organizavimas
  3.3.2. Baigiamųjų darbų vertinimas
  Informacijos šaltinių sąrašas
  Priedai
  1 priedas
  2 priedas
  3 priedas
  4 priedas
  5 priedas
  6 priedas
  7 priedas
  8 priedas
  9 priedas
  10 priedas
  11 priedas
  12 priedas
  13 priedas
  14 priedas
  15 priedas
  16 priedas
  17 priedas

  Studentų kursinių, baigiamųjų darbų rengimo metodika