Viso knygų: 45
  el. paštaskodas
  1.2.3. Žmogaus organizmo tyrimo metodai
  1.3. Organizmas kaip visuma. Organizmo sistemos.Vaiko anatominiai ir fiziologiniai ypatumai
  1.3.1. Žmogaus anatomija ir fiziologija
  1.3.2. Vaiko anatomijos ir fiziologijos mokslo reikšmė pedagogo darbe
  1.3.3. Organizmas kaip visuma. Organizmo sistemos, funkciniai ypatumai
  1.3.4. Ląstelės ir audiniai
  1.3.5. Savarankiškas darbas
  1.4. Aukštoji nervinė veikla. Aukštosios nervinės veiklos funkcijos. Aukštosios nervinės veiklos tipai
  1.4.1. Aukštoji nervinė veikla
  1.4.2. Praktinis darbas
  II Dalis. Sveikatingumo pagrindai
  2.1. Vartotojo sveikata ir gyvenimo kokybė
  2.1.1. Vartotojo kultūros ugdymas.
  2.1.2. Praktinis darbas
  2.2. Sveika gyvensena. Sveikos gyvensenos principai
  2.2.1. Racionali mityba – vaiko sveikatos pagrindas
  2.2.2. Neuropsichinė vaiko ramybė
  2.2.3. Judejimas ir grūdinimas (-is)
  2.2.4. Praktinis darbas
  2.2.5. Savarankiškas darbas. Pasirengimas seminarui tema „Sveikas maistas – sveikas žmogus“
  2.3. Liga. Ligų priežastys. Ligų rizikos veiksniai. Ligų klasifikavimas. Vaikų ligos, nelaimingi atsitikimai ir jų profilaktika. Stresas, jo poveikis sveikatai. Streso valdymas
  2.3.1. Ligos samprata
  2.3.2. Didžiausi žmogaus sveikatos priešai
  2.3.3. Vaiko organizmo kova su ligomis
  2.3.4. Praktinis darbas
  2.3.5. Savarankiškas darbas
  2.4. Priklausomybės ir jų profilaktika
  2.4.1. Priklausomybės samprata
  2.4.2. Narkotikų vartojimo priežastys ir pasekmės
  2.4.3. Priklausomybių profilaktikos organizavimo aktualijos
  2.4.4. Praktinis darbas
  2.4.5. Savarankiškas darbas
  2.5. Sveikatingumo mokymas ir ugdymas. Mokyklos uždaviniai saugant ir stiprinant mokinių sveikatą. Mokymo ir auklėjimo higiena
  2.5.1. Sveikatos ugdymas
  2.5.2. Sveikatą stiprinančios institucijos uždaviniai
  2.5.3. Universalioji sveikatos ugdymo programa
  2.5.4. Mokymo ir auklėjimo higiena
  2.5.5. Savarankiškas darbas
  Naudota literatūra
  Priedai
  1 priedas. Esė
  2 priedas. Referatas
  3 priedas. Pranešimas
  4 priedas. Bendrieji raštvedybos reikalavimai studijų darbams
  5 priedas. Projekto struktūra

  Sveikos ir saugios gyvensenos ugdymas