Viso knygų: 45
  el. paštaskodas
  1.3. Globalizacijos įtaka rinkodarai
  2 Tema. Tarptautinės rinkodaros mikro- ir makroaplinkos analizė
  2.1. Tarptautinės rinkodaros aplinkos samprata
  2.2. Tarptautinės rinkodaros mikroaplinkos komponentai
  2.3. Tarptautinės rinkodaros makroaplinkos elementai
  2.3.1. Politinė ir teisinė aplinka
  2.3.2. Ekonominė aplinka
  2.3.3. Socialinė ir kultūrinė aplinka
  2.3.4. Mokslinė ir technologinė aplinka
  2.3.5. Gamtinė aplinka
  PRAKTINIS DARBAS Nr. 1
  PRAKTINIS DARBAS Nr. 2
  3 Tema. Tarptautiniai rinkodaros tyrimai
  3.1. Tarptautinių rinkodaros tyrimų esmė ir būtinumas
  3.2. Tarptautinio rinkodaros tyrimo objektas, tikslai ir metodai
  3.3. Tarptautinių rinkodaros tyrimų organizavimo ypatumai
  4 Tema. Užsienio rinkų parinkimas
  4.1. Užsienio rinkų pasirinkimo kriterijai
  4.2. Užsienio rinkų parinkimo metodai
  PRAKTINIS DARBAS Nr. 3
  5 Tema. Tarptautinis rinkų segmentavimas
  5.1. Užsienio rinkų segmentavimo esmė ir reikšmė
  5.2. Tikslinės rinkos nustatymas
  6 Tema. Skverbimosi į užsienio rinkas būdai
  6.1. Eksportas
  6.2. Bendra veikla sutarčių pagrindu
  6.3. Užsienio investicijos
  6.4. Bendros įmonės
  7 Tema. Tarptautinės rinkodaros komplekso ypatumai
  7.1. Prekės politika tarptautinėse rinkose
  7.2. Kainodara užsienio rinkose
  7.3. Tarptautiniai prekių paskirstymo kanalai
  7.4. Rėmimo ypatumai tarptautinėse rinkose
  PRAKTINIS DARBAS Nr. 4
  8 Tema. Strategijos globalioje rinkoje
  8.1. Strateginiai sprendimai globalioje rinkoje
  8.2. Taktiniai sprendimai globalioje rinkoje
  PRAKTINIS DARBAS Nr. 5
  Siūlomos temos kursiniams darbams
  Literatūros sąrašas

  Tarptautinė rinkodara