Viso knygų: 45
  el. paštaskodas
  Tema Nr. 2. Įstatymai ir kiti teisės aktai. Konstitucija – pagrindinis valstybės įstatymas. Žmonių teisės, laisvės ir pareigos, numatytos konstitucijoje
  Tema Nr. 3 Administracinė teisė: samprata, teisės pažeidimas, atsakomybė, nuobaudos. Nepilnamečių administracinės atsakomybės ypatumai
  Tema Nr. 4. Baudžiamoji teisė –sąvoka, esmė. Nusikaltimas ir baudžiamasis nusižengimas. Baudžiamoji atsakomybė. Bausmės, jų taikymo nepilnamečiams ypatumai
  Tema Nr. 5. Civilinė teisė ir jos reguliuojami teisiniai santykiai. Asmenys – jų teisnumas ir veiksnumas
  Tema Nr. 6. Šeimos teisė
  Tema Nr. 7. Įvaikinimas, globa ir rūpyba
  Tema Nr. 8. Vaiko teisės. Atsakomybė už vaikų teisių pažeidimus
  Tema Nr. 9. Nepilnamečių nusikalstamumo prevencija
  Tema Nr. 10. Nepilnamečių justicija ir nepilnamečių nusikalstamumo tendencijos. Teisingumo vykdymo nepilnamečių atžvilgiu ypatumai
  Tema Nr. 11. Darbo teisė ir darbo teisiniai santykiai nepilnamečių įdarbinimas. Jų darbo ypatumai
  Tema Nr. 12. Korupcija ir jos galimos pasireiškimo formos Lietuvos švietimo sistemoje
  Literatūra

  Teisės užrašai