Viso knygų: 45
  el. paštaskodas
  3. Teritorijų planavimo sistema Lietuvoje
  3.1. Pagrindinės sąvokos
  3.2. Teritorijų planavimo tikslai
  3.3. Bendrasis teritorijų planavimas
  3.4. Specialusis teritorijų planavimas
  3.5. Detalusis teritorijų planavimas
  3.6. Teritorijų planavimo dokumentų derinimo ir teikimo tvirtinti bendroji tvarka
  3.7. Teritorijų planavimo informacinė sistema
  3.8. Teritorijų planavimo viešumas
  3.9. Valstybinė teritorijų planavimo priežiūra
  4. Konsolidacijos projektų raida ir rengimas
  4.1. Žemės konsolidacijos raida Lietuvoje
  4.2. Žemės konsolidacijos patirtis Europoje
  4.3. Žemės konsolidacija ir kaimo plėtros politika
  4.4. Ekonominiai ir socialiniai veiksniai konsolidacijos procese
  4.5. Konsolidacijos aplinkosaugos aspektai
  4.6. Teisiniai ir organizaciniai aspektai konsolidacijoje
  4.7. Konsolidacijos įgyvendinimo tikslai
  4.8. Pagrindiniai teisės aktai, reglamentuojantys konsolidaciją
  4.9. Žemė konsolidacijos projektų rengimas ir įgyvendinimas
  4.10. Sprendimo rengti konsolidacijos projektą priėmimas
  4.11. Konsolidacijos projekto parengiamieji darbai
  4.12. Žemės vertinimo plano rengimas
  4.13. Konsolidacijos projektavimo darbai
  4.14. Konsolidacijos projekto viešas svarstymas, derinimas ir tvirtinimas
  4.15. Konsolidacijos projekto įgyvendinimas
  4.16. Konsolidacijos projekto išlaidų nustatymas
  5. Žemės įvertinimo metodika ir jos taikymas
  5.1. Žemės įvertinimo metodikos taikymas
  5.2. Valstybės parduodamų (išnuomojamų, perduodamų nuosavybėn neatlygintinai) žemės sklypų vertės skaičiavimas
  5.3. Parduodamo, nuomojamo arba perduodamo neatlygintinai piliečių nuosavybėn valstybinės žemės ūkio paskirties žemės sklypo vertės nustatymas
  5.4. Parduodamo, nuomojamo arba perduodamo neatlygintinai piliečių nuosavybėn valstybinės miškų ūkio paskirties žemės sklypovertės nustatymas
  5.5. Parduodamos valstybinės ne žemės ūkio paskirčiai (veiklai) žemės vertės priedas dėl inžinerinių statinių
  5.6. Valstybės parduodamo, nuomojamo arba perduodamo neatlygintinai piliečių nuosavybėn ne žemės ūkiopaskirčiai (veiklai) žemės sklypovertės nustatymas
  5.7. Valstybės parduodamo, nuomojamo arba perduodamo neatlygintinai piliečių nuosavybėn vandens telkinio vertės nustatymas
  5.8. Valstybės išperkamos piliečių nuosavybės teise valdytos žemės ir miško vertės nustatymas
  Informacijos šaltinių sąrašas
  Priedai
  1 priedas
  2 priedas
  3 priedas
  4 priedas

  Teritorijų planavimas