Viso knygų: 45
  el. paštaskodas
  3. Vaikų globos tendencijos Lietuvoje
  4. Vaikų globos organizavimas
  4.1. Vaiko globa šeimoje
  4.2. Vaiko globa šeimynoje
  4.3. Vaiko globa (rūpyba) vaikų globos namuose
  5. Socialinio edukacinio darbo vaikų globos institucijoje paskirtis, uždaviniai
  6. Socialinio darbuotojo/globėjo ir globotinio sąveika, jos ypatumai
  7. Socialinio pedagogo veikla vaikų globos institucijoje
  8. Globotinių adaptacija
  8.1. Adapatcijos samprata
  8.2. Adaptacijos proceso ypatumai vaikų globos namuose
  8.3. Adaptacijos sutrikimai
  9. Socialinio darbo modeliai
  9.1. Sisteminis socialinio darbo modelis
  9.2. Bihevioristinis socialinio darbo modelis
  10. Komandinio darbo reikšmė socialinio pedagogo veikloje
  10.1. Komandos samprata
  10.2. Komandų ir grupių skirtumai
  10.3. Darbo grupės tapsmas komanda
  10.4. Efektyvaus komandinio darbo sąlygos ir komandinio darbo principai
  10.5. Socialinės–psichopedagoginės komandos svarba vaikų globos institucijoje
  Santrauka
  Literatūra
  Priedai
  1 priedas
  2 priedas
  3 priedas
  4 priedas

  Vaikų globos institucija ir jos veiklos organizavimas