Viso knygų: 45
  el. paštaskodas
  2. Verslo esmė, vaidmuo, nauda
  2.1. Verslo esmė, tikslai
  2.2. Verslo nauda ir funkcijos
  3. Verslo aplinka
  3.1. Kintanti verslo aplinka
  3.2. Bendroji verslo aplinka
  3.3. Vidinė verslo aplinka
  4. Ekonominiai verslo principai
  5. Verslo rizika ir jos vertinimas. Pagrindinės verslininkystės kliūtys
  6. Verslo ištekliai ir jų naudojimas: darbo ištekliai, kapitalo ištekliai – jų formavimas ir valdymas
  6.1 Ištekliai
  6.2. Darbo jėga (darbas)
  6.3. Kapitalas
  6. 4. Prekių atsargų sudarymas ir valdymas
  6.5. Prekių ir paslaugų pardavimo procesas
  6.6. Turto formavimas
  6.7. Verslumas
  7. Įmonė – verslo pagrindas. Verslo kūrimo formos ir būdai
  7.1. Įmonė
  7.2. Įmonės tikslai
  7.3. Įmonių steigimo procedūra
  7.4. Įmonės reorganizavimas ir likvidavimas
  7.5. Prekybos įmonės veikla
  7.6. Verslo kūrimo formos ir būdai
  7.7. Verslo kūrimo formos pagal teisinę registraciją
  7.8. Verslo kūrimo ir organizavimo būdai
  7.9. Naujos verslo kūrimo formos
  8. SVV atsiradimo ir vystymosi prielaidos
  8.1. SVV samprata ir atsiradimo prielaidos
  8.2. SVV įmonių dydis
  8.3. SVV įmonių konkurencingumas
  8.4. Valstybės pagalba verslui
  8.5. Paskolų teikimo sąlygos
  9. Veiklos kaštai. Verslo pasirinkimo alternatyvos
  9.1. Gamybos kaštai
  9.2. Kaštų skaičiavimas
  10. Tarptautinio prekybos verslo organizavimas
  10.1. Tarptautinis verslas
  10.2. Tarptautinės prekybos politika
  10.3. Verslo steigimas ES
  11. Verslo planavimas. Įmonės planų sistema
  12. Verslo planas
  Sąvokos
  Literatūra
  Priedai
  1 priedas
  2 priedas
  3 priedas
  4 priedas
  5 priedas
  6 Priedas
  7 Priedas
  8 Priedas
  9 Priedas

  Verslo ekonomika