Viso knygų: 45
  el. paštaskodas
  1.6. Priedų įforminimo tvarka
  2. Želdyno Techninis Projektas
  2.1. Teorinė dalis
  2.1.1. Želdynų savybės ir funkcijos
  2.1.2. Miestų želdynų sistemos modeliavimo principai
  2.1.3. Miestų želdynų klasifikacija ir normos
  2.1.4. Miestų želdynų sistemos projektavimo ir įdiegimo tvarka
  2.2. Želdyno tyrinėjimo ir projektavimo darbai
  2.2.1. Reljefo analizė
  2.2.2. Klimatinės sąlygos
  2.2.3. Dirvožemio tyrimas
  2.2.4. Funkcinis teritorijos zonavimas
  2.2.5. Koncepcija
  2.2.6. Dendroplanas
  2.2.7. Bendrasis planas
  2.2.8. Detalės, fragmento projektas
  2.3. Aiškinamasis raštas
  Informacijos šaltinių sąrašas
  Priedai
  1 priedas
  2 priedas
  3 priedas
  4 priedas
  5 priedas
  6 priedas
  7 priedas
  8 priedas
  9 priedas

  Kursinio darbo „Želdyno techninis projektas“ rengimo metodiniai nurodymai