Viso knygų: 45
  el. paštaskodas
  1.2. Ryšiai su visuomene. Profesionaliosios veiklos raida
  1.3. Ryšių su visuomene samprata ir apibrėžimai
  1.4. Ryšių su visuomene tikslai, principai ir funkcijos
  1.5. Ryšių su visuomene modeliai
  1.6. Ryšiai su visuomene ir kitų komunikacijos formų charakteristikos
  Skyriaus savikontrolės klausimai
  2 Skyrius. Visuomenė ir visuomenės nuomonė
  2.1. Visuomenės ir bendruomenės samprata
  2.2. Socialinė sąveika, ryšiai ir veikimo būdai
  2.3. Sociumas ir ryšių su visuomene veiklos sritys
  2.4. Visuomenės nuomonė
  Skyriaus savikontrolės klausimai
  3 Skyrius. Ryšių su visuomene auditorija
  3.1. Tikslinės auditorijos samprata
  3.2. Tikslinė auditorija ir jos klasifikavimo problemos
  3.3. Tikslinių auditorijų klasifikavimo būdai
  Skyriaus savikontrolės klausimai
  4 Skyrius. Ryšiai su visuomene – pasirengimas veikti
  4.1. Ryšių su visuomene proceso analizė
  4.2. Ryšių su visuomene programa kultūros organizacijoje
  4.2.1. Analitinis ryšių su visuomene programos etapas
  4.2.2. Ryšių su visuomene programos planavimo etapas
  4.2.3. Ryšių su visuomene kampanijos įgyvendinimas
  4.2.4. Ryšių su visuomene kampanijos vertinimas
  Skyriaus savikontrolės klausimai
  5 Skyrius. Įvaizdis
  5.1. Įvaizdžio samprata
  5.2. Įvaizdžio tipologijos
  5.3. Ryšiai su visuomene. Įvaizdis. Stereotipai
  5.4. Asmens įvaizdis
  5.5. Organizacijos įvaizdis
  5.6. Organizacijos įvaizdžio prigimtis ir genezė
  Skyriaus savikontrolės klausimai
  6 Skyrius. Kultūra, verslas ir ryšiai su visuomene
  6.1. Kultūra ir jos rėmimas
  6.2. Ryšiai su rėmėjais
  Skyriaus savikontrolės klausimai
  Literatūra

  Ryšiai su visuomene kultūrinės veiklos vadybininkams