Number of Titles: 45
  e-mailpassword

  Bendrosios praktikos slauga

  Sergančiųjų chirurginėmis, ortopedinėmis, traumatologinėmis ligomis kineziterapija

  Jūratė Kaunienė

  Odos histologija

  Rita Jankauskienė

  Mokomoji knyga Odos histologija sudaryta vadovaujantis tuo pačiu pavadinimu dėstomo
  dalyko programa, skirta Klaipėdos valstybinės kolegijos grožio terapijos studijų programos
  studentams. Tačiau šia knyga gali naudotis ir kitų biomedicinos mokslų srities universitetinių ir
  koleginių studijų studentai. Knygoje pateikiama bendra medžiaga apie ląstelės, kaip audinių,
  organų, organizmų sudėtinės dalies, cheminę sudėtį, sandarą, fiziologiją bei funkcijas. Taip pat, studentai ras informaciją apie ląsteles, esančias odos sandaroje. Audinių skyriuje akcentuojami audiniai, kurie aptinkami odos ir jos priedų sudėtyje.

  Vaiko sveikatos priežiūra

  doc. Vida Staniulienė

  Sveikatos ugdymas

  Asta Mažionienė

  Bendruomenės slauga

  Nijolė Galdikienė

  Slaugos filosofija ir teorija

  Dalia Pukinskienė

  Būtinoji medicinos pagalba ir intensyvioji slauga

  Daiva Narvilienė

  Baigiamojo darbo rengimo metodologija

  Vilma Žydžiūnaitė